අං ගැහැනිය ඇගේ හිටපු අයට කෙලවනවා - 2022-02-27 14:40:31

කාලය : 08:08 අදහස් : 29491 ඉදිරිපත් : 2022-02-27 14:40:31
විස්තරය : කට්ටිය අලුත් ස්කූටරයක් ​​ගන්න බලන් හිටියා. ඉතින් ජිමී ලුහුඬු දැන්වීම් බලලා සමහරක් බැලුවා. ඔහු බෙලා සමඟ හමුවීමක් කළේය. අපි මීට පෙර Moneytalks හි විශේෂාංග කර තිබූ පැටියෙක්. මේක දැනගත්තට පස්සේ අපිට කොම්බෝ ඩීල් එකකට තියෙන චාන්ස් එක මගහරින්න බැරි වුණා. ස්කූටරයක් ​​සහ හොඳ ඉස්ම සහිත පුසි ටිකක්! එය ඉතා ත්‍රාසජනක විය!, 2022-02-27 14:40:31
Tags: