කඩිමුඩියේ සිටින ගැහැණු ළමයා කරුණාවක් ආපසු එයි - 2022-02-23 15:29:16

කාලය : 08:00 අදහස් : 30558 ඉදිරිපත් : 2022-02-23 15:29:16
විස්තරය : අපට Eviie සහ ඇගේ අපූරු ෆන් බෑග් සමඟ නිම නොකළ ව්‍යාපාරයක් තිබූ නිසා අපි ඇයට Jmac සමඟ වැඩ කිරීමට ආරාධනා කළෙමු. ඇගේ DD වලට වැඳපුදා ගැනීමෙන් පසු, Jmac Eviie ගේ පරිපූර්ණ පියයුරු ලෙවකමින්, හුරතල් කළේය. ඉන්පසු ඔහු ඇගේ තද කුඩා පුකට විශාල කුකුළකින් පුරවා ගත්තේය. Eviie ඇගේ මුහුණ සහ අපූරු කොමඩු ජිස් වලින් ආවරණය කර ගැනීමට පෙර බහුවිධ සුරාන්තය අත්විඳීමේ සතුටක් ලැබුවාය., 2022-02-23 15:29:16
Tags: