රතු ඇඳගත් කාන්තාවට හොඳ මගුලක් අවශ්‍යයි - 2022-03-01 04:51:14

කාලය : 00:59 අදහස් : 18956 ඉදිරිපත් : 2022-03-01 04:51:14
විස්තරය : තම ස්වාමිපුරුෂයාට තමා කෙරෙහි ඇති උනන්දුව නැති වී ඇති බව ඇමීට හැඟෙන විට, ඇය යම් ලිංගික වලංගු භාවයක් සඳහා ඇගේ උණුසුම් සහකරු වෙත හැරේ. සම්බන්ධය ගැන විශ්වාසයක් ඇතිව, ඇය දික්කසාදයක් ඉල්ලා සිටින නමුත් ඉක්මනින්ම අනෙක් පැත්තෙන් තණකොළ සෑම විටම කොළ පාට නොවන බව සොයා ගනී. ඇය විශාල වරදක් කර තිබේද? ඇයට පිස්සුද නැත්නම් ආදරයට පිස්සුද?, 2022-03-01 04:51:14
Tags: